Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Ogłoszenia o pracy

Ogłoszenie o pracy
Trwa nabór na stanowiska:

- nauczyciel wspomagający
- nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
- nauczyciel przedmiotów zawodowych elektronicznych
- nauczyciel przedmiotów zawodowych energetyki odnawialnej
- nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarstwa

Wymagana dokumentacja:

- list motywacyjny
- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
- oryginał kwestionariusza osobowego
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe
- oświadczenie o niekaralności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy zs@zielonka.edu.pl.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Zasada, data: 14.04.2011 r., godz. 11.21
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Zasada, data: 05.05.2015 r., godz. 12.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.05.2015 r., godz. 12.54Tomasz ZasadaEdycja strony
05.05.2015 r., godz. 12.09Tomasz ZasadaEdycja strony
05.05.2015 r., godz. 12.09Tomasz ZasadaEdycja strony
03.06.2014 r., godz. 12.33Tomasz ZasadaEdycja strony
14.04.2011 r., godz. 11.21Tomasz ZasadaDodanie strony

Strona oglądana: 1392 razy.