Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Podstawy prawne działania

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 listopada 1963 r./nr 0D2-OA/48/63/ w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Technicznej dla Pracujących w Zielonce

Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 30 kwietnia 1965 r. nr SZ 1-11/14/65 w sprawie otwarcia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zielonce

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 18 czerwca 1966 r. nr 0D2-0135-13/66 w sprawie utworzenia Technikum Mechanicznego dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym w Zielonce

Zarządzenie nr 5/72 Kuratora Okręgu Szkolnego z dnia 19 maja 1972 r. w sprawie otwarcia technikum Elektrycznego w Zielonce pow. Wołomin

Zarządzenie nr 70 Urzędu Województwa Stołecznego, Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 10 września 1975 roku w sprawie zmiany nazwy Państwowej Szkoły Technicznej dla Pracujących w Zielonce

Zarządzenie nr 72 Urzędu Województwa Stołecznego, Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 10 września 1975 roku w sprawie otwarcia Wydziału Dokształcającego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zielonce

Zarządzenie nr 72 Urzędu Województwa Stołecznego, Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 10 września 1975 roku w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie Zespół Szkół Zawodowych w Zielonce

Zarządzenie nr 73 Urzędu Województwa Stołecznego, Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 10 września 1975 roku w sprawie zmiany nazwy Państwowej Szkoły Technicznej w Zielonce

Zarządzenie nr 84 Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 5 lipca 1977 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Zielonce

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 20 lipca 1982 r. nr 65 w sprawie otwarcia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej Elektrociepłowni Kawęczyn

Decyzja nr 106 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 18 lipca 1994 r. w sprawie zmian organizacyjnych z Zespole Szkół Zawodowych w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1
&1 Z dniem 1 września 1994 roku wprowadzam do struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 Liceum Ogólnokształcące z Zielonce/ Zarządzenie nr 103 KOiW z dnia 29 sierpnia 1990 roku
&2 W związku z postanowieniem o którym mowa w &1 zmieniam dotychczasową nazwę Zespół Szkół Zawodowych w Zielonce - na - Zespół Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
&3 W Skład Zespołu Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 wchodzą następujące jednostki pedagogiczne:
- Szkoła Zasadnicza
- Technikum Elektryczne
- Liceum Ogólnokształcące


UCHWAŁY ZARZĄDU I RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO:

1. Nr XXXII-228/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie tworzenia, przekształcania oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
Załączniki:
- Akt Założycielski - utworzenie Ponadgimnazjalnego Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Zielonce
- Akt Przekształcenia - Pięcioletniego Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół w Zielonce w czteroletnie Technikum Elektryczne w Zespole Szkół w Zielonce
- Akt Przekształcenia - czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Zielonce w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
- Akt Przekształcenia - Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Zielonce na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej w ponadgimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową

2. Nr 8/2002 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie uzgodnienia profili kształcenia w liceach profilowanych oraz zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

3. Nr VIII-55/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tworzenia, przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
&6 W skład Zespołu Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
- Technikum Elektryczne
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Profilowane
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Warsztaty
- Szkoła Policealna

4. Nr XI-104/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce ul. Inżynierska 1
Załączniki:
- Akt Przekształcenia - trzyletniego Technikum Elektrycznego działającego na podbudowie ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Zielonce w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące działające na podbudowie ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Zielonce

5. Nr II-80/2005 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół im. Prez. I. Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1

6. Nr III-17/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu,
w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce
(wprowadzenie zawodu - technik hotelarstwa)

7. Nr III-18/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu,
w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce
(wprowadzenie zawodu - technik geodeta)

8. Nr XIX-139/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Elektrycznego z siedzibą w Zielonce, ul. Inżynierska 1
&1 Zmiany nazwy Technikum Elektrycznego z siedzibą w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 na Technikum

9 Nr XXVIII - 207/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zielonce im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
&1 Dokonuje się zmiany nazwy Zespołu Szkól w Zielonce im. Prezydenta Ignacego Mościckiego z siedzibą w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 na Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

10 Nr XXXI-234/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego z siedzibą w Zielonce
&1 Dokonuje się zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego z siedzibą w Zielonce na Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

11 Nr IV-61/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce
(wprowadzenie zawodu - technik teleinformatyk)

12 Nr IV-62/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce
(wprowadzenie zawodu - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

13 Nr IV-19/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 lutego 2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce
(wprowadzenie zawodu - technik ochrony środowiska)

14 Nr IV-20/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 lutego 2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce
(wprowadzenie zawodu - technik obsługi turystycznej)

15 Nr IV-21/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 lutego 2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce
(wprowadzenie zawodu - technik cyfrowych procesów graficznych)

16 Nr XV-151/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego i zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły zawodowej i zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w Skład Zespołu Szkół z siedzibą w Zielonce


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Zasada, data: 14.04.2011 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Zasada, data: 20.02.2014 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2014 r., godz. 11.31Tomasz ZasadaEdycja strony
20.02.2014 r., godz. 11.22Tomasz ZasadaEdycja strony
20.02.2014 r., godz. 10.51Tomasz ZasadaEdycja strony
20.02.2014 r., godz. 10.44Tomasz ZasadaEdycja strony
20.02.2014 r., godz. 10.40Tomasz ZasadaEdycja strony
20.02.2014 r., godz. 10.13Tomasz ZasadaEdycja strony
20.02.2014 r., godz. 10.06Tomasz ZasadaEdycja strony
20.02.2014 r., godz. 10.00Tomasz ZasadaEdycja strony
20.02.2014 r., godz. 09.52Tomasz ZasadaEdycja strony
20.02.2014 r., godz. 09.40Tomasz ZasadaEdycja strony
20.02.2014 r., godz. 09.09Tomasz ZasadaEdycja strony
23.01.2012 r., godz. 18.46Tomasz ZasadaEdycja strony
23.01.2012 r., godz. 18.45Tomasz ZasadaEdycja strony
23.01.2012 r., godz. 18.34Tomasz ZasadaEdycja strony
14.04.2011 r., godz. 11.19Tomasz ZasadaDodanie strony

Strona oglądana: 1943 razy.